За нас

Представяме на Вашето внимание MKС ООД – българска спедиторска компания, извършваща автомобилни, железопътни и морски транспорти в национално и международно съобщение. MKС ООД е частна, независима компания, основана през 2002 година и регистрирана в съответствие с Българският Търговски Закон, с основен предмет на дейност международна спедиция и логистика. За периода от създаването си до днес, водени от стремеж за развитие, ние прибавихме към своето поле от дейности морско агентиране и транспоратна дейност, осъществявана със собствени специализирани тежкотоварни превозни средства.

ДЕЙНОСТТА...

… на дружеството е съсредоточена в следните видове транспорти и услуги:
  • Железопътни транспорти;
  • Автомобилни транспорти;
  • Морски и речни транспорти;
  • Контейнерни транспорти;
  • Морско агентиране;
  • Складови услуги и дистрибуция;
  • Превози на извънгабаритни, специализирани и опасни товари;
  • Митническо агентиране и обработка под всички митнически режими;
  • Изготвяне на всички видове митнически декларации, транспортни документи и сертификати;
  • Информационни и логистични услуги, спедиторски съвети и транспортни схеми.
MKС ЕООД организира както транзитни превози, така и комбинирани транспорти с претоварване на друг вид транспортно средство в собствени терминали и на граничните жп и пристанищни терминали. Съществената част от дейността на нашата компанията е установена по направленията от и до Европа, Азия и бившите Съветски Републики, а така също и между трети страни. Служителите на MKС ЕООД притежават високи квалификации и са изградили добра репутация на дружеството, като надежден и лоялен партньор.

КОРПОРТАВИНАТА СТРУКТУРА...

… на компанията обхваща офиси, разположени по граничните преходи и във по-големите градове на територията на България. Централният офис е разположен в град Варна. На разположение на клиентите ни са и офиси във Фериботен Комплекс - град Белослав, Пристанище Варна-запад, град София, град Гълъбово и град Свиленград. Фирмата ни разполага с логистична база разположена в гр. Гълъбово, в близост до двете главни пътни артерии /Драгоман и Русе до и от Свиленград/ с 27 250 кв.м открита складова площ, която предоставя възможности за претоварни операции и съхранение на автомобилни и вагонни пратки, а така също и на контейнери и генерални товари. Стоките, съхранявани в склада са под 24-часова охрана.
Разположението на офисите и представителствата на фирмата ни е обосновано от два критерия: наличието на интензивна бизнес дейност в населеното място и утвърдеността му като ключова транспортна зона. Функционалността и рационалността са първооопределящи.