Защита на лични данни

Уважаеми клиенти и партньори,

    
Ние от „МКС“ ООД разбираме отговорността, която носим относно обработването на лични данни на физическите лица и относно свободното движение на такива данни, в изпълнение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, влизащ в сила от 25.05.2018г.


Какво са лични данни?

     Лични данни са съвкупност от информация (индивидуализиращи белези), която може да послужи като за идентифициране на дадено физическо лице, като: три имена, ЕГН, личен адрес, личен електронен адрес, възраст, дата на раждане, личен телефонен номер и други.
 
Какви лични данни събираме ние?

     Ние от „МКС“ ООД държим на персоналното отношение към всеки клиент, за това и нашите оферти винаги са персонализирани. За целите на оферирането ние ще използваме само предоставената от Вас лична информация за кореспонденция. За изпълнение на поетите договорни ангажименти към Вас или за изпълнение на законовоопределените ни задължение ние ще събираме и обработваме само минимално изискуемата от нормативните актове в изпълнение на обективните си задължения информация.

Какви основания предвижда нормативната уредба за обработка на лични данни?

     Нормативната уредба позволява следните основания за обработка на лични данни на физически лица: изрично, информирано съгласие на физическото лице, свободно дадено, законово задължение за обработка на данните, сключване или изпълнение на договор, защита на жизненоважни интереси на физическото лице или легитимният интерес на администратора, когато той не противоречи на законните интереси на физическото лице
 
По какъв начин ние събираме лични данни?

     За всеки случай, в който на нас, като администратор на лични данни, не ни е вменено задължение или право от нормативната уредба, включително и по повод сключването или изпълнението на наша договорни ангажименти, ние ще изискваме Вашето изрично писмено съгласие за обработка на личните Ви данни.

За какво ще бъдат използвани предоставените лични данни?


     „МКС“ ООД ще използва предоставените лични данни на физическите лица в изпълнение на регламентираната си дейност по предоставяне на фирмените услуги и за маркетинговите и рекламни цели на фирмата, в това число за изготвянето на персонализирани оферти, за изпълнение на договори, за издаване на фактури, за поздравителни адреси по случай официални или лични празници.

За какъв срок ще се съхраняват предоставените лични данни?


     Ние ще съхраняваме лични данни на физическите лица за период, необходим да бъдат изпълнени поетите към Вас ангажименти както и целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да ги съхраняваме за по-дълъг период. Конкретните срокове за съхранение се определя според вида на данните и целите, за които са събрани. След изтичане на съответният срок за съхранение данните ще бъдат изтривани.

Какви са Вашите права относно личните Ви данни на физически лица, като субект?

Вие имате право да изискате от нас:
- да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните Ви данни, които обработваме;
- да коригираме или допълним неточни или непълни лични данни;
- да ограничим временно обработването им;
- да поискате да изтрием трайно Ваши лични данни („право да бъдеш забравен“);

     Политиката на нашата фирма е да Ви предоставяме персонализирани услуги, според Вашите нужди и потребности, във връзка с което ние не прилагаме механизми за автоматизирани решения и профилиране.

Каква отговорност поемаме относно опазването и съхранението на личната информация на физическите лица?

     „МКС“ ООД събира, обработва и се грижи добросъвестно и законосъобразно за предоставените лични данни и спазва политика за поверителност на информацията. Ние няма да предоставим лична информация на трети страни за маркетингови и рекламни цели. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.