Автомобилен транспорт

MKС ЕООД притежава собствен автомобилен парк. Състоящ се от 7 седлови влекача и 13 специализирани ремаркета и полуремаркета (подробно описание на влекачите и схеми на ремаркета са приложени в таблицата по-долу). Компанията си сътрудничи и при необходимост сключва директни договори с други превозвачи по различните дестинации. Кантората осъществява:
  • Автомобилни превози в национално и международно съобщение;
  • Организиране на превози през пристанище Бургас до Новоросийск; Поти и обратно;
  • Организиране на превози от Европа през Пасау/Видин за България, Турция, Близкия Изток и обратно.
  • Превози на извънгабаритни и специализирани товари;
  • Укрепване и обезопасяване на извънгабаритни товари и оборудване;
  • Осигуряване на пътни разрешителни за извънгабаритни товари.

Списък на собствени влекачи и ремакрета

Изтегли списъка